FSFs Landsstyre forsvarer medlemmenes rettigheter! Bli medlem du også!

02. september 2017

Å avslutte et aktivt yrkesliv eller skifte jobb som senior kan medføre store endringer i livet både økonomisk og sosialt.

Det er mange elementer i et arbeidsforhold som kan ha en avgjørende betydning for din pensjon og dine rettigheter. Det er viktig å være bevisst på det - og ikke blindt overlate din fremtid som pensjonist til din(e) arbeidsgiver(e). Våre erfaringer viser at det er lett å overse viktige forhold som kan medføre feil i pensjonsutbetalingen.

Som medlem i Forsvarets seniorforbund (FSF) sikrer du deg støtte og en hjelpende hånd i pensjonssaker. Vi kan pensjon - kjenner fallgruvene - og har god kontakt med myndighetene.

Et mangeårig og gjensidig samarbeid med Statens Pensjonskasse har gjort oss til en pensjonsfaglig resurs. Som medlem kan du nyte godt av vår ekspertise, og få individuell veiledning i pensjonssaker. Vi er blant annet rådgiver for forsvarssjefen i pensjonssaker, og deltar med orienteringer på Forsvarets pensjonistkurs. Mer om FSF.

Som medlem blir du tilsluttet forbundet sentralt, med lokal tilhørighet i en avdeling.

Her i avdeling FSF-Kongsberg er vi i dag 86 medlemmer. Sivile og militære seniorer og våre livsledsagere. Vi møtes flere ganger årlig på medlemsmøter og i sosiale samlinger. Som medlem her vil du kanskje møte tidligere arbeidskolleger og gjenoppleve det felleskapet, og/eller knytte nye bekjentskaper. Vi er samfunnsorientert - og holder kunnskapen ved like blant annet gjennom foredrag både av egne og inviterte kilder. Kaffe og kaker og hyggelige samtaler er en viktig ingrediens på våre møter. Du er hjertelig velkommen til oss.

Medlemskapet er i Forsvarets seniorforbund med tilknytning til en avdeling. Forbundskontingenten er meget rimelig - kun kr 200 pr år. + en liten lokal kontingent.

Den lokale kontingenten til oss, FSF-Kongsberg, er kun kr 50 pr. år.

Kontingenten betales samlet til avdelingen, og vil totalt koste deg kr.250 pr. år.

MELD DEG INN HER!

Dokumenter

FSFs LS-2017-2.jpg
Vi arbeider for deg.jpg
IMG_1625.jpg
FSF Påvirning og valgfrihet.jpg
IMG_1622.jpg
Forsvaret utvikles-2.jpg
IMG_1624.jpg
Verving.jpg