Forsvarets seniorforbund fylte 35 år 15. februar!

03. februar 2018

Forsvarets pensjonistforening (FSF) ble stiftet 15.februar 1983. Siden stiftelsen har forbundet hele tiden støttet, hjulpet og informert forsvarets pensjonister.

Forbundet byttet navn til Forsvarets seniorforbund (FSF) den 8. juni 2011. FSF består av 39 avdelinger fra Kristiansand i syd til Kirkenes i nord. Med ca 6250 medlemmer er fortsatt FSF den største seniororganisasjonen i staten. Det er viktig å legge merke til at forbundets formål og oppgaver i hovedsak har bestått. FSF forsvarer seniorenes pensjonsrettigheter, har drøftinger med regjeringen og de gir individuell rådgivning i pensjonssaker. Den viktigste aktiviteten foregår i de 39 avdelingene rundt omkring i landet. Her gjennomføres det foredrag, reiser, sosiale sammenkomster, støtte til det lokale samfunn, deltakelse i diverse råd og utvalg og ikke minst ivaretakelse av venner og kollegaer som har et ønske og behov for det.   

I alle de 35 år FSF har eksistert har hver eneste Forsvarssjef sett verdien av det arbeid FSF gjør for Forsvarets seniorer/pensjonister. 

Gratulere med deagen.jpg