Fantastisk tur/reise tilbud

FSFINGs reise/tur komite har sydd sammen et fantastisk turprogram. Tilbudet gjelder alle avdelinger i FSF-Region 5. 

Medlemmer i avdelingene FSFING og FSFRHO gis naturlig nok 1.prioritet. Finner du en eller flere turer du kan tenke deg - så meld deg på. Se det fantastiske turprogrammet i vedlegget under. Påmeldingsopplysninger finner du under "Felles" nederst på listen.  God tur!

 

Dokumenter

Hvor.jpeg