DU KAN VINNE KR 3000

Alle som tegner seg som nytt medlem i Forsvarets seniorforbund (FSF) i perioden 1. september til og med 31. desember 2018 deltar i trekningen av et gavekort på kr 3000,-.

For å delta i trekningen må innmeldingsskjemaet være innkommet til forbundskontoret i løpet av 04. januar 2019. Trekningen foretas 15. januar 2019. Vinner kunngjøres på vår hjemmeside www. forsvaretsseniorforbund.no og i Medlemskontakt nr. 1/2019.

Som medlem i Forsvarets seniorforbund (FSF) er du sikret hjelp i pensjons- og rettighetsaker. Etter et langvarig, og gjensidig, samarbeid med Statens Pensjonskasse har vi opparbeidet ekspertkompetanse. Vi er alltid ajour med utviklingen og beredt til å hjelpe. Vi er en sentral samfunnsaktør som påvirker myndighetene i eldrepolitikk og pensjonsspørsmål.

Vi er en møteplass for fellesskap, tilhørighet og trivsel og en forsvarer av seniorenes rettigheter og interesser.

 

IKKE VENT - MELD DEG INN

I DAG!

For innmelding i perioden 1.oktober tom 31.desember 2018 er kontingenten kun kr 50.

Deretter er kontingenten Kr. 200 pr. år + en liten lokal kontingent (hos oss er den lokale kontingenten kun 50 kr pr.år)

Melder du deg inn nå eller senest 31.des 2018 deltar du i trekningen av et gavekort på kr 3000.

 

Klikk her for å melde deg inn. 

Les brosjyren i vedlegget under "Dokumenter"

Dokumenter

Gavekort--høsten--2017.jpg
Kampanjen 2018 v_3.jpg
5 sterke grunner.jpg