5 sterke grunner til å bli medlem i Forsvarets seniorforbund (FSF)

02. desember 2017

Avdelingen er navet i vårt store aktiviteshjul. De fleste assosierer oss med aktiviteter, reiser, sammenkomster og et godt fellesskap. 

Men Forsvarets seniorforbund fyller også en viktig funksjon gjennom å arbeide hardt for seniorenes vilkår og rolle i samfunnet.

1. En enkel måte å møte nye og gamle venner.

Synes du at hverdagen er litt ensformig når du ikke lenger kan diskutere de siste hendelser med dine arbeidskamerater? Da vil vi definitivt sterkt anbefale at du blir medlem i Forsvarets seniorforbund. Det er en perfekt måte å treffe nye og gamle venner.

2. Delta i aktiviteter, hyggekvelder og reiser

Nå har du mulighet å fylle dagene med engasjement i saker du ikke hadde tid til mens du var i arbeid. Hvorfor ikke prøve en ny aktivitet, delta i en utflukt eller kanskje til og med en lengre reise? Våre avdelinger arrangerer hvert år en rekke aktiviteter, temaforedrag og reiser.

3. Vi kjemper for seniorenes kår i samfunnet

Selv om du har fullt opp i ditt hverdagsliv, så er det et poeng å bli medlem i Forsvarets seniorforbund. Vi arbeider hardt for å bedre de eldres kår i samfunnet. Vi gjør din stemme hørbar både i lokalpolitikken og på nasjonalt nivå.

4. Både sentrale og lokale medlemsfordeler

Som medlem i Forsvarets seniorforbund har du tilgang på tilbudene fra våre samarbeidspartnere. Allerede her har du en stor mulighet til å spare inn hele medlemskontingenten. Dessuten forhandler våre avdelinger ofte frem fordeler hos det lokale næringsliv.

5. Fire nummer av medlemsbladet «Medlemskontakt»

Som medlem i Forsvarets seniorforbund får du 4 nummer av vårt populære medlemsblad Medlemskontakt. Her leser du bl a om eldrepolitikk og hva politikerne vil, lover og gjør, men også reportasjer og tips om trafikk, data, livsstil, velvære, pensjon, økonom, reise og kultur.

Det er bare du som setter begrensningene for hva du kan gjøre innenfor rammen av Forsvarets seniorforbund. 
Finnes ikke aktiviteten du leter etter, så er din avdeling et utmerket forum for å sette den i gang – kanskje finnes det flere som er interesserte?

Dokumenter

5 sterke grunner.jpg
FSFs LS-2017.jpeg
Vi arbeider for deg.jpg
FSF Påvirning og valgfrihet.jpg
IMG_1622.jpg