Kveldsmøte hvor Marit Stubbraaten kåserer om holemaleren Anders Svarstad og hans forhold til Sigrid Undseth. Bevertning og utlodning

Dato: 16. oktober 2019 18:00 - 20:00