Årsmøte 2018

Dato: 13. mars 2018 18:00 - 21:00

Årsmøtet blir i år på HV huset, tirsdag 13.mars, kl. 1800 på Muusøya 15. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme.

Agenda

 1. Konstituering
  b. Årsberetning
  c. Regnskap
  d. Innkomne forslag
  e. Fastsette medlemskontingent for inneværende år
  f. Handlingsplan og budsjett
  g. Valg
  h. Vi hygger oss med kaffe og noe å bite i.

Kjell Ivar Maudal tjenestegjorde en periode i Libanon. Her var han med på å restaurere flere kirker. Etter årsmøte vil han fortelle oss litt om dette arbeidet.

 

Forslag/saker til årsmøte sendes drammen@fsforb.no eller til Alf Johan Hjelmtvedt Kastanjeveien 111, 3026 Drammen innen 27. februar. Eventuelle forslag legges ut på hjemmesiden og distribueres til medlemmene før møtet.

Siden vi startet opp igjen i Drammen har vi vært 3 personer i styret. Hvis du kan tenke deg og bli med oss, vil det være fint. Vi trenger nye ideer.

Se mer om årsmøtet etter hvert på Forsvarets seniorforbunds nettside: http://forsvaretsseniorforbund.no/ avdeling Drammen.

Vi håper at vi ser dere på HV-huset tirsdag den 13. mars 2018, kl. 18:00.

Vi vil gjerne vite om du kommer, mail til drammen@fsforb.no eller SMS til 90570637. Gi kun beskjed om du kommer.

Med hilsen styret ved

Eirik, Ronald og Alf Johan.