Nyhetsbrev og reisetilbud til London

Meldinger fra "Sekretariatat" i Oslo videreformidles.

- Nyhetsbrev om info fra Folk og Forsvar. Kopier og se linken under:

  https://aqaqcrit.mnm.as/r/59112/353441269/10146?l=nb-NO

- Tilbud fra Senior Norge om å delta på tur til London i september 2018, se vedlegg under i pdf-format. Påmeldingsfrist 15. juni 2018.

 

Dokumenter