Nyhetsbrev fra Forb.ktr. - Folk og Forsvar nr. 8, 2018

Se nyhetsbrevet ved å kopiere denne linken til "søk på nett" på din PC / Mac: 

https://aqaqcrit.mnm.as/r/65486/398158021/10146?l=nb-NO

Eller se pdf-vedlegg lenger ned.

Eirik
FSF avd Drammen

 

 

Dokumenter