Info om Totalforsvaret - Trygge samfunn 6/18

Vedlagt følger; Trygge Samfunns Info om totalforsvaret nr. 6, 2018. 
Samt publikasjonen; "Støtte og samarbeid" - Om totalforsvaret i dag. 

Se pdf'er under.

Mvh, Eirik

Dokumenter

Støtte og samarb. i totalforsvaret 2018.jpg