Folk og Forsvars nyhetsbrev nr.1/2018 på nett

Klikk på denne og slå selv opp på nettsiden:

http://aqaqcrit.mnm.as/r/51515/306852638/10146?l=nb-NO

Mvh, FSF avd. Drammen