Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 ble avholdt mandag 13. mars 2017, kl. 18.30 på Lizzis Pizza i Drammen.

Årsmøtet blir også i år på Lizzi´s pizza, Øvre torggate 4. Vi håper på at flere av dere har mulighet til å komme.
  

Agenda

a.           Konstituering

b.           Årsberetning

c.           Regnskap

d.           Innkomne forslag

e.           Fastsette medlemskontingent for inneværende år

f.            Handlingsplan og budsjett

g.           Valg

h.           Vi hygger oss og spiser pizza.

 

Forslag til årsmøte sendes drammen@fsforb.no eller til Alf Johan Hjelmtvedt Kastanjeveien 111, 3026 Drammen innen 27. februar. Eventuelle forslag legges ut på hjemmesiden og distribueres til medlemmene før møtet.

Styrets medlemmer med varamedlemmer velges primært for to år om gangen.

Se mer om årsmøtet etter hvert på Forsvarets seniorforbunds nettside: http://forsvaretsseniorforbund.no/ avdeling Drammen.

Vi håper at vi ser dere på Lizzis mandag den. 13 mars 2017, kl. 18:30.

 

Med hilsen Eirik, Ronald og Alf Johan.