Medlemstreff

Dato: 23. januar 2019 18:00 - 21:00

Møtet finner sted på Sessvollmoen, bygning 29, rom C-115.

De nye sjefen for Sessvoll leir (FKL) vil orientere om NATO-øvelsen 2018, gjennomføring mm.

Øvrig program følger vanlig mønster, inkl. nøtteknekker´n og utlodning.