Medlemsmøte

Dato: 31. oktober 2018 18:00 - 21:00

Sted: Søndre Samfund, Råholt. Program ikke avklart.