Årsmøte/ årsfest

Dato: 02. mars 2018 17:00 - 18:30

Årsmøte med påfølgende årsfest avholdes i befalsmessa på Sessvollmoen.

.

Årsmøte vil behandle de vedtektsbestemte saker, inkl. årsberetning og regnskap for 2017, samt budsjett, handlingsplan  og medlemskontingent for 2018.

For full informasjon om både årsmøte og årsfest, se vedlagte innbydelser.

Vedlegg