Statsbudsjettet 2017

Skattelettelser til alle - men også økte avgifter

Regjeringens utkast til statsbudsjett for 2017 byr på små overraskelser. De fleste kan regne med en liten skattelette, i gjennomsnitt en eller to tusenlapper avhengig av inntekt og formue. Hovedgrepet er en reduksjon i inntektskatten der satsen settes ned fra 25 til 24 %. Trinnskatten endres med 2-2,1 %, slik at skattelettelsene også omfatter de laveste inntektene. Har du formue øker bunnfradraget med kroner 80 000 fra 1,4 millioner til 1,48 millioner. Det sikrer ytterligere en hundrelapp.  Har du aksjer vil du også nyte godt av 10 % verdsettingsrabatt, noe som også slår ut på formuesskatten. Regjeringen vil dessuten redusere årsavgiften for bil med 10 %, samtidig som innkrevningen gjøres månedlig.  Nedre grense for betaling av trygdeavgift økes med kroner 5000, det skulle bli et par hundrelapper for dem det gjelder.


Mye av skatteletten vil imidlertid bli spist opp av økte avgifter. De fleste har fått med seg at regjeringen vil øke bensin- og dieselavgiftene med henholdsvis 15 og 35 øre. Hva det blir til, vet vi ikke. Støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker et såkalt ”grønt skifte”, noe som synes å forutsette økte avgifter på transport.  Regjeringen har også hevet satsene på el-avgiften fra 16 til 16,32 øre, så forvent dyrere strøm. Avgiftene på alkohol og tobakk øker også med henholdsvis 2 og 2,1 øre. Flyseteavgiften økes med kroner 2.


Hva som blir det endelige budsjettet er uklart, ettersom det er avhengig av forhandlinger mellom partiene på Stortinget. Store endringer er lite sannsynlig. I et budsjett på over 1300 milliarder blir det erfaringsmessig kun flyttet på småpenger. Eventuelle endringer vil stort sett være motivert av de ulike partienes behov for profilering foran stortingsvalget neste høst. Det ”grønne skiftet” vil være et gjennomgangstema, i tillegg til behovet for omstilling, økt arbeidsløshet, innvandring og u-hjelp. Regjeringskrise blir det neppe, men ytterligere avgiftsøkning kan neppe utelukkes.


For øvrig sier statsbudsjettet lite om pensjonistenes økonomi utover det generelle bildet. Noe løft for pensjonistene var heller ikke påregnelig, de hardere økonomiske realitetene tatt i betraktning. Forbundets krav til 2017- budsjettet ble heller ikke innfridd. Økningen i forsvarsbudsjettet må hilses velkommen, ikke bare av Forsvarets ansatte, men av dets mange venner.

rsz_p1070933.jpg

Aktivitetskalender