Sommerhilsen fra Forbundskontoret

Nytt medlemsblad kom denne uka med artikler blant annet om trygdeoppgjøret, frigjørings- og veterandagen 8. mai, årets lederkonferanse på Sanner hotell og ny personvernlov.

Den nye personvernloven, som følger EUs General Data Protection Regulation (GDPR), vil ventelig tre i kraft neste måned. Forbundskontoret har gjort brorparten av det som må gjøres, men avdelingene har likevel en jobb fremfor seg.

Fra 1. juli får alle som ønsker det utbetalingsmeldingen fra NAV på papir tilsendt i posten. Du som ønsker «slippen» tilbake må reservere deg mot elektronisk post fra det offentlige hos Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Det betyr at du heller ikke vil få skattemeldingen eller brev fra kommunen elektronisk. Det er to måter å reservere seg mot elektronisk post på. Du kan enten ringe gratis grønt nummer 800 30 300 og reservere deg. Du kan også gå på nettsiden www.idporten.no og velge reservering.

Forbundskontoret takker alle avdelingene og dets medlemmer for innsatsen så langt i 2018. Vi ønsker dere alle en riktig god og fredelig sommer 😊.

Akershus festning_vår_2.jpg

Aktivitetskalender