Resultat av trekning av Forsvarets seniorforbunds (FSF) Color Line tur

30. november 2015

Vinner av turen ble trukket på FSFs Landsstyremøte 6/2015.

Alle som tegnet seg som nytt medlem i Forsvarets seniorforbund (FSF) i perioden 1. oktober til og med 15. november 2015 deltok i trekningen om et gavekort med verdi på 2000 kr. for reise med Color Line, tur-retur Oslo- Kiel.

Vinner ble Jan Willy Aalborg,   medlem i FSF Øvre Romerike.

headimg_1.jpg
Color Line 1.jpg