Motivasjonsseminar for arbeid i kommunale- og fylkeskommunale eldreråd

09. november 2015

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) gjennomførte 27-28 oktober et motivasjonsseminar for arbeid i kommunale - og fylkeskommunale eldreråd.

Seminaret var myntet på medlemmer og varamedlemmer i eldrerådene. Deltakerne var tilsluttet de tre medlemsorganisasjonene i Sf, Avinor seniorforbund, Forsvarets seniorforbund og Seniorsaken. Seminaret ble gjennomført på Bæreia og det deltok 33 deltakere.

Følgende presentasjoner ble gitt:

  • Arbeid i eldreråd, sett fra kommuneledelsens side. Ved ordfører i Nøtterøy kommune, Roar Jonstang.
  • Arbeid i eldreråd - hvilke muligheter har man, hvilken effekt har det.  Ved Nils Otto Nilsen, leder av Nesodden eldreråd.
  • Statens seniorråd og eldreråd. Hvordan kan man trekke på hverandre? Ved Elin Ekeland, administrativ leder i Statens seniorråd.
  • Egenbetaling for kommunale tjenester - har eldrerådet en rolle i denne sammenheng? Ved Karl O Bogevold, nestleder i Forsvarets seniorforbund,
  • Fremtidsfullmakt. Ved Audhild Freberg Iversen, juridisk rådgiver i Seniorsaken

Det ble god tid til spørsmål og diskusjoner. Etter tilbakemeldinger var kurset lærerikt og meget interessant med svært kompetente foredragsholdere.

Aktivitetskalender