Landsstyremøte nr 6/2017 - Akershus festning i tiden 20. – 21. november

22. november 2017

I flotte omgivelser på Akershus festning ble Landsstyremøte nr 6/2017 gjennomført i Forsvarets Høgskole sine lokaler.

Det har vært et godt og konstruktivt møte, med mange og gode diskusjoner. Saker som blant annet har vært oppe til behandling har vært:

  • Medlemsstatus, tilgang og avgang, rekruttering
  • Innspill til Statsbudsjettet for 2019
  • Virksomhetsplan 2018
  • Diverse saker fra avdelingene
  • Rekrutteringskomiteen – status og veien videre.

Saken med størst involvering og diskusjon var «Rekruttering». Dette er et arbeide som er både omfangsrikt og tidkrevende, og som involverer alle, både sentralt og lokalt. Det vil bli fokusert både på nyrekruttering og beholde medlemmene vi har i forbindelse med lederkonferansen i 2018. Når det gjelder medlemsutvikling for øvrig, så er frafallet i 2017 vesentlig lavere enn i 2016. Det er gledelig.

15. februar 2018 er FSF 35 år. Dette vil bli markert med spesiell fokus på avdelingsvise markeringer. Referat fra dette landsstyremøte vil bli lagt ut i styreweb.

LSM 6-17.JPG

Aktivitetskalender