Inntektsoppgjøret 2016. Konsekvenser for pensjonistene

23. februar 2016

Det tekniske beregningsutvalgets foreløpige tall for inntektsoppgjøret 2016 vil få konsekvenser for pensjonene. Vi risikerer å miste kjøpekraft!

Det tekniske beregningsutvalget la i går fram de foreløpige tallene for lønninger i Norge 2015, og prisvekst for 2015 og anslag for prisvekst for 2016. Lønnsveksten har gjennomsnittlig vært 2,8 prosent.

Prisveksten i 2015 var 2,1 prosent og er beregnet å bli 2,5 prosent i 2016. Dette skyldes i all hovedsak at kronen har svekket seg i verdi det siste året og forventes å bli svak også i 2016.

Pensjonen for enslige minstepensjonister og minstepensjonistektepar falt reelt med 0,1 prosent fra 2014 til 2015. I 2015 utgjorde minstepensjonen i gjennomsnitt 175 739 kroner for enslige og 323 611 kroner for ektepar.

Den reelle veksten etter skatt fra 2014 til 2015 for alderspensjonister som ikke mottar minstepensjon, varierer mellom 0 og 0,5 prosent. Lavere skatt på pensjon i 2015 sikrer at den reelle veksten ikke ble negativ på tross av at prisveksten var høyere enn veksten i pensjonene.

Hva vil så dette bety for pensjonistene i 2016?

Vi må nok forvente at partene i arbeidslivet vil forhandle seg fram til et oppgjør som i all hovedsak dekker den forventede prisvekst på 2,5 prosent, og noe særlig utover det kan vi ikke regne med. Det kan i verste fall bety at pensjonene også blir justert opp med 2,5 prosent og deretter nedjustert med 0,75 prosent i henhold til regelverket for trygdereguleringen. Hvis dette blir resultatet vil pensjonistene i 2016 miste kjøpekraft. Derfor er det viktig at Forsvarets seniorforbund presser regjeringen mest mulig for å få til den justeringen av reglene for trygdeoppgjøret som tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson lovet å utrede etter trygdeoppgjøret i 2015. Nåværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har overfor oss bekreftet at departementet arbeider med saken, men har ikke kommet med konkrete lovnader så langt.

rsz_p1070933.jpg

Aktivitetskalender