FSFs krav, trygdeoppgjøret 2016

I drøftingsmøte med Arbeids- og sosialdepartementet den 18 mai 2016 leverte Forsvarets seniorforbund; Krav til regulering i 2016 av folketrygdens grunnbeløp og alderspensjoner.

FSFs krav til trygdedrøftingene pr 1. mai 2016.

1. Pensjoner under utbetaling reguleres pr 1. mai 2016 som grunnbeløpet
    i folketrygden, dvs med den beregnede lønnsveksten uten fratrekk av
    0,75%. Dette vil innebære at pensjonistene får det samme forhold til
    reallønnsutviklinge som lønnsmottakerne, men korrigert for økt lønnsvekst
    i 2015.

2. Det utredes om de årlige reguleringene skal tilbakeføres til Stortinget som 
    eget vedtak, dette med hensyn til økt fleksibilitet og bedring av den
    demokratiske prosessen.

     FSF er bekymret for at pensjonistene også mister kjøpekraft i 2016.

     Se hele skrivet til Arbeids- og sosialdepartementet i vedlegget.

   

 

Dokumenter

rsz_p1070933.jpg

Aktivitetskalender