FSFs krav til Statsbudsjettet 2018

Forsvarets seniorforbund (FSF) har nå fremmet sine krav til Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Forsvarets seniorforbund (FSF) arbeider for at alderspensjonistene skal være omfattet av forutsigbare pensjonsordninger som sikrer pensjonistenes økonomiske og sosiale kår, ved at pensjonistene skal være sikret minst den relative andelen av velferdsutviklingen (reallønnsveksten).

FSF har som mål:

  • Bevare verdien i pensjoner, opparbeidet gjennom arbeid
  • Helse- og omsorgstilbud for eldregenerasjonen som gir verdighet livet ut
  • Kulturelle - sosiale - og velferdsmessige aktiviteter som engasjerer og bidrar til at pensjonistene har en meningsfylt livsfase, gjennom egenutviklede og tilrettelagte tiltak.

Se hele skrivet i vedlegget.

Dokumenter

spartmillioner.jpg

Aktivitetskalender