Forsvarets seniorforbund representert med leder i Elverum eldreråd

Arne Druglimo fra FSF Elverum er valgt som leder for Elverum eldreråd i perioden 2015-19.

Se vedlegg.

Dokumenter

Aktivitetskalender