Forsvarets seniorforbund har avgitt høringsuttalelse

08. desember 2015

FSF har avgitt høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet angående;    Forslag til lovendring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister. Se vedlegg.

Dokumenter

headimg_9.jpg

Aktivitetskalender